Outdoors Thinking

Day 1 Pontipridd April23 April24 28

Bod y tu allan (MM01)

Delivered in Welsh by Mudiad Meithrin

I archebu lle ar gwrs Cymraeg cysylltwch ag eunice.jones@meithrin.cymru. Contact eunice.jones@meithrin.cymru for opportunities to participate on this course.

Course Dates

This course takes place on the following dates:

 • Fri, Jun 23rd 2023 Start Date
 • Fri, Jul 14th 2023
 • Fri, Sep 15th 2023
 • Fri, Oct 20th 2023
 • Fri, Nov 24th 2023
 • Fri, Dec 15th 2023
 • Fri, Jan 12th 2024
 • Fri, Feb 9th 2024
 • Fri, Mar 8th 2024
 • Fri, Apr 12th 2024
 • Fri, May 10th 2024 End Date

Location

This course takes place here:

Meithrinfa Garth Olwg,
Campws Gymunedol Garth Olwg,
Ffrodd Sant Illtyd,
Pentre’r Eglwys,
Pontypridd CF38 1RQ

Pontypridd Garth Olwg

Book a place

Fully booked

FAQs

Trainer FAQs

Beth oedd Hoff atgofion cwfl Eunice yn yr awyr agored?

Fy hoff eiliadau oedd gwneud pasteiod mwd a dod o hyd i bob math o adnoddau naturiol i’w defnyddio fel bwyd yn fy Nhŷ Bach Twt a chwilota am fadfallod dŵr a phenbyliaid yn y nant gul.

What were Eunice's Favorite child hood memories outdoors?

My favourite moments were making mud pies and finding all sorts of natural resources to use as food in my Ty Bach Twt and rummaging for newts and tadpoles in the narrow stream.

Glenda - 3 gair i ddisgrifio'r awyr agored

chwilfrydedd, rhyfeddod, cysylltiad

Glenda's 3 words to describe the outdoors

curiosity, wonder, connection

Myfanwy - 3 GAIR I DDISGRIFIO'R AWYR AGORED

cyffrous, boddhad, gwerthfawr

Myfanwy - 3 WORDS TO DESCRIBE THE OUTDOORS

exciting, fulfilling, precious